Investor Corner

Business relies on information whether it is financial, market related or human information. To lead in competitive market, strong financial information is a business need. To meet such need, we cater financial accounting service where all the financial information is maintained which serve to make prudent financial and investment decision. Business relies on information whether it is financial, market related or human information. To lead in competitive market, strong financial information is a business need. To meet such need, we cater financial accounting service where all the financial information is maintained which serve to make prudent financial and investment decision.

6th June 2017

Highlights of Nepal’s Annual Budget 2017-18

Deputy Prime Minister and Finance Minister Krishna Bahadur Mahara presented the budget at the meeting of the Legislature-parliament on 15th Jestha, 2074. The government has unveiled a budget of Rs. 1,278.99 billion for the fiscal year 2074-75 (2017-18). This budget is backed by an estimated economic growth rate of 6.94 percent, the […]
29th March 2016

राहत होइन कर फिर्ता, सम्पति नरहेपछि त्यसका लागि तिरिएको कर फिर्ता हुनु पर्छ

बैशाख १२ मा आएको भुकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले जनताको ज्यानसँगै सम्पतिमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । सम्पति गुमाएकाहरुलाई राज्यले अहिले राहतका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । सरकारले घर ध्वस्त भएकाहरुलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म दिने घोषणै गरिसकेको छ । तर राज्यले दिएको त्यो रकम राहत हो कि जनताले कमाएर सरकारलाई बुझाएको कर फिर्ता […]